R.A.S.-recyrkulaty

 

TFF-TORO FISH FARM 

 

 Zamknięte systemy recylkulacji wody stosowane w chowie i hodowli ryb są w naszym kraju stosunkowo nowym zagadnieniem , zyskującym coraz to większą rzeszę zwolenników wśród hodowców ryb i nie tylko.
Najistotniejszym problemem tego zagadnienia był do niedawna fakt braku rodzimej technologii dostosowanej do potrzeb naszego rynku akwakultury , a oferowane technologie zagraniczne są w większości drogie i energochłonne. Patrząc na fakt iż hodowla ryb w zamkniętych systemach recylkulacji wody jest jedyną alternatywą dla tradycyjnych metod hodowli firma TFF , w oparciu o własne wieloletnie doświadczenia ,oraz przy współpracy wielu fachowców w tej dziedzinie opracowała własną technologię chowu
i hodowli ryb w zamknietych systemach recylkulacji wody , która wychodzi na przeciw i spełnia oczekiwania a także możliwości polskich hodowców ryb.
Dzięki wdrażaniu nowych innowacyjnych metod hodowli , przy jednoczesnej dużej dbałości o środowisko naturalne technologia zyskuje coraz większe uznanie na rodzimym rynku akwakultury , o czym świadczą zrealizowane już inwestycje.
Niewątpliwą zaletą oferowanej przez nas technologii jest fakt całkowitego odizolowania od warunków zewnętrznych , co ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia chorób , które w obecnych czasach stanowią poważny problem na polskich hodowlach ryb.
TFF zajmuje się projektowaniem , oraz opracowywaniem technologii chowu i hodowli ryb , a także kompleksową budową i wyposażeniem nowo powstających hodowli . W swej ofercie posiadamy również doradztwo , oraz możliwość fachowego prowadzenia hodowli które budujemy.
Recylkulujemy również hodowle ryb już istniejące.

Dysponujemy technologia mobilną , oraz stacjonarną dla następujących gatunków ryb :
-węgorz
-ryby łososiowate
-jesiotr
-sum europejski
-sum afrykański
-tilapia
-ryby ornamentalne

Oferujemy także gotowe systemy wylęgarniczo- podchowowe dla gatunków zimno i ciepłolubnych , w obiegach zamkniętych.